Výsledky – 4.kolo o pohár starostu obce Teplička n. Váhom