Revitalizácia našej lukostreleckej strelnice

Vďaka finančnej podpore Tesco programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ a so súhlasom obce Varín a miestneho urbáru sa nám poradilo zveľadiť lukostreleckú strelnicu pri chate Fatranka. Terén strelnice bol vyrovnaný a odvodnený pomocou drenážnych hadíc. V zadnej časti strelnice bola vytvorená prírodná zástena pre zachytávanie šípov, ktorej súčasťou sú aj tri prírodné pódiá pre umiestnenie terčovníc na vzdialenosť 45 metrov pre kladkové luky.

Tiež ďakujeme všetkým členom a priateľom klubu za pomoc pri čistení strelnice. 💘💘💘💘

🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹

Investované prostriedky

  • dotácia Tesco – 1300 €
  • vlastné prostriedky – 300 €

Finačné prostriedky boli využité na zemné práce (mechanizmy) a nákup drenážnych hadích, štrku a piesku.

🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹


A takto sa nám na nej strieľa 💘